Previous page Next page

หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร จัดทำโครงการ
พิธีไหว้ครู - ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2559
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC08996
DSC08997
DSC08998
DSC08999
DSC09000
DSC09002
DSC09003
DSC09004
DSC09005
DSC09006
DSC09007
DSC09008
DSC09009
DSC09012
DSC09013
DSC09014
DSC09015
DSC09016
DSC09017
DSC09018
DSC09020
DSC09021
DSC09022
DSC09023

กลับหน้าหลัก