Previous page At last page

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง) อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553 DSC04554  
           

กลับหน้าหลัก