At first page Next page

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดโครงการตักบาตรน้องใหม่ และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคาร 36
โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก