Previous page At last page

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04383
DSC04384
DSC04388
DSC04391
DSC04392
DSC04393
DSC04394
DSC04401
DSC04404
DSC04405
DSC04408
DSC04417
DSC04423
DSC04424
DSC04426
DSC04428
DSC04430
DSC04439
DSC04441
DSC04442
DSC04444
DSC04445
DSC04449
DSC04450

กลับหน้าหลัก