โครงการการพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาไทยด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
“เอิ้นขวัญ-ผูกเสี่ยว” นักศึกษาไทย – จีน
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมพวงพะยอม ชั้น 2 อาคาร 3

DSC06061
DSC06080
DSC06085
DSC06087
DSC06097
DSC06101
DSC06109
DSC06114
DSC06121
DSC06123
DSC06129
DSC06134
DSC06143
DSC06188
DSC06190
DSC06201
DSC06204
DSC06206
DSC06213
DSC06222
DSC06229
DSC06279
DSC06281
DSC06287

กลับหน้าหลัก