ฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานฝึกประสบการวิชาชีพ จัดโครงการ
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และราตรีสโมสรนักศึกษา”
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา

DSC00884
DSC00887
DSC00890
DSC00891
DSC00892
DSC00893
DSC00894
DSC00896
DSC00897
DSC00899
DSC00900
DSC00902
DSC00903
DSC00904
DSC00905
DSC00906
DSC00907
DSC00908
DSC00910
DSC00914
DSC00915
DSC00917
DSC00918
DSC00919

กลับหน้าหลัก