การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

DSCF8573
DSCF8582
DSCF8585
DSCF8588
DSCF8592
DSCF8594
DSCF8600
DSCF8603
DSCF8606
DSCF8610
DSCF8611
DSCF8614
DSCF8615
DSCF8618
DSCF8619
DSCF8620
DSCF8621
DSCF8625
DSCF8626
DSCF8627
DSCF8629
DSCF8630
DSCF8635
DSCF8637

กลับหน้าหลัก