พิธีลงนามข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชากร ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด
วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC02763
DSC02765
DSC02768
DSC02772
DSC02774
DSC02776
DSC02781
DSC02782
DSC02784
DSC02786
DSC02790
DSC02794
DSC02796
DSC02798
DSC02800
DSC02801
DSC02802
DSC02803
DSC02804
DSC02807
DSC02808
DSC02810
DSC02815
DSC02818

กลับหน้าหลัก