พิธีลงนามข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชากร ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย-สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย
วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC02877
DSC02878
DSC02880
DSC02881
DSC02882
DSC02883
DSC02887
DSC02889
DSC02890
DSC02891
DSC02892
DSC02893
DSC02894
DSC02895
DSC02896
DSC02899
DSC02901
DSC02904
DSC02905
DSC02907
DSC02910
DSC02912
DSC02914
DSC02918

กลับหน้าหลัก