At first page Next page

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา
“การพัฒนาการเรียนการสอน GE และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”
เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการการสอนและการแระเมินการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ภูแก้วรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

IMG_2204
IMG_2212
IMG_2214
IMG_2217
IMG_2237
IMG_2241
IMG_2242
IMG_2247
IMG_2294
IMG_2296
IMG_2324
IMG_2326
IMG_2327
IMG_2328
IMG_2330
IMG_2481
IMG_2483
IMG_2486
IMG_2487
IMG_2624
IMG_2625
IMG_2644
IMG_2646
IMG_2727

กลับหน้าหลัก