พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลงานสงกรานต์ ประจำปี 2557
วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ลานพระเจ้าใหญ่ (พระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฎมหาสารคาม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC02500
DSC02504
DSC02507
DSC02509
DSC02511
DSC02514
DSC02519
DSC02520
DSC02524
DSC02535
DSC02537
DSC02538
DSC02540
DSC02543
DSC02546
DSC02548
DSC02551
DSC02553
DSC02554
DSC02555
DSC02556
DSC02557
DSC02558
DSC02559

กลับหน้าหลัก